Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

W semestrze letnim 2008/2009 prowadzone są zajęcia z następujacych przedmiotów:

 

  1. Zarządzanie Projektami Europejskimi:
  • Grupa 32, poniedziałek g. 8.00-9.30, sala 607
  • Grupa 33, wtorek, g. 9.45-11.15, sala 607
  1. Zarządzanie Projektami:
  • Grupa 371, wtorek (tygodnie nieparzyste), g. 8.00-9.30, sala 008
  1. Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie
  • Grupa 711B, poniedziałek g. 9.45-11.15, sala 407

Ustala się następujące zasady zaliczenia dla poszczególnych przedmiotów:   Zarządzanie projektami Europejskimi  

l. p. treść Punktacja 1 Zadanie domowe 1 0-2 2 Zadanie domowe 2 0-2 3 Zadanie domowe 3 0-2 4 Zadanie domowe 4 0-2 5 Kartkówka/wejściówka 0-4 6 Test końcowy (zaliczeniowy) 10 7 Projekt końcowy (zaliczeniowy) 14 8 Obecności na zajęciach (punkty dodatkowe)* 0-4 Razem (maksymalnie) 40   * punkty są liczone jako czterokrotny iloraz liczby obecności i liczby przeprowadzonych zajęć

Liczba punktów Ocena do 23 2,0 24-26 3,0 27-29 3,5 30-32 4,0 33-35 4,5 od 36 5,0   Zarządzanie projektami  

l. p. treść Punktacja 1 Zadanie domowe 1 0-2 2 Zadanie domowe 2 0-2 3 Kartkówka/wejściówka 0-2 4 Test końcowy (zaliczeniowy) 5 5 Projekt końcowy (zaliczeniowy) 7 6 Obecności na zajęciach (punkty dodatkowe)* 0-2 Razem (maksymalnie) 20   * punkty są liczone jako dwukrotny iloraz liczby obecności i liczby przeprowadzonych zajęć

Liczba punktów Ocena do 11,99 2,0 12 – 13,99 3,0 14 – 14,99 3,5 15 – 16,99 4,0 17 – 17,99 4,5 od 18 5,0     Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie  

l. p. treść Punktacja 1 Zadanie domowe 1 0-2 2 Zadanie domowe 2 0-2 3 Kartkówka/wejściówka 0-2 4 Zadanie zaliczeniowe 0-4 5 Obecności na zajęciach (punkty dodatkowe)* 0-2 Razem (maksymalnie) 12   * punkty są liczone jako dwukrotny iloraz liczby obecności i liczby przeprowadzonych zajęć

Liczba punktów Ocena do 5,99 2,0 6-6,99 3,0 7-7,99 3,5 8-8,99 4,0 9 – 9,99 4,5 od 10 5,0

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:

1. Karta projektu (dla przedmiotów ZP i ZPE): kliknij aby pobrać

2. Matryca logiczna (dla przedmiotów ZP i ZPE): kliknij aby pobrać

3. Przykłady do matrycy (dla przedmiotów ZP i ZPE): kliknij aby pobrać

4. Prezentacja do zajęć z podstaw Funduszy UE  (dla przedmiotów ZP i ZPE): kliknij aby pobrać

5. Prezentacja do zajęć Fundusze UE dla MSP (dla przedmiotów ZP i ZPE): kliknij aby pobrać

ZADANIA DOMOWE :

1. Dotyczy przedmiotów: ZP i ZPE. Proszę podać role w zespole według dr. Mereditha Balbina oraz ich krótką charakterystykę (proszę wskazać źródło opracowania). PRACE INDYWIDUALNE! Prace należy przesłać na adres e-mail do 22.03.2009 do godz. 24.00. Maska pliku: numer_grupy_nazwisko_imie, np. 32_Kowalski_Jan.doc lub 32_Kowalski_Jan.pdf

2. Dla zespołów projektowych: w ustalonym z grupą terminie przesłać na adres e-mail matryce logiczne

Comments are closed.