Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Uwaga! Nabór na XI Edycję Studiów w Szczecinie rozpoczęty!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować że decyzją Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 
od dnia 26.01.2009 rozpoczynamy nabór na kolejną, XI już Edycję 
Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami Europejskimi!

Zapraszamy do działu Formularz on-line w celu dokonania zapisu na studia.
Czas trwania Studiów to jeden semestr, od marca 2009 roku do sierpnia 2009 roku.

Obecnie Wydział Zarzadzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje  X edycję studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami Europejskimi. Czas trwania Studiów to jeden semestr, od października 2008 roku do marca 2009 roku.

Od roku akademickiego 2008/2009 równolegle do edycji studiów w Szczecinie, uruchomiliśmy I edycję studiów w Słupsku. Edycja szczecińska w swoim programie posiada zagadnienia dotyczące województwa zachodniopomorskiego (RPOWZ), edycja słupska zaś zagadnienia związane również z województwem pomorskim (RPOWP). Zagadnienia ogólnopolskie (POKL, POIG, POIŚ, PROW, inne) w obu edycjach prowadzone są w oparciu o ten sam materiał.

Rozpoczęcie kolejnych edycji studiów planowane jest na marzec 2009 r. (Szczecin) i kwiecień 2009 r. (Słupsk). Już dzisiaj można zgłaszać swoje zainteresowanie studiami wypełniając formularz zgłoszeniowy on-line. Do zapisanych w ten sposób kandydatów, będą wysyłane aktualności o nowym naborze na studia.

Zainteresowanych kolejymi edycjami i/lub edycją słupską (wiecej informacji poniżej) zapraszamy na stronę www.podyplomowe.szczecin.pl w celu zapoznania się z ogólnymi zasadami zapisów na studia oraz szerszymi informacjami na  ich temat.

Do Państwa dyspozycji zostaje uruchomiony telefon komórkowy do Sekretarza Studiów. Pod tym numerem, w godz. od 8.00 do 20.00 można uzyskać wszelkie dodatkowe informacje na temat studiów.

Telefon: 721 353 283

Adres e-mail: sekretariat@podyplomowe.szczecin.pl

SZCZECIN SŁUPSK SZCZECIN SŁUPSK SZCZECIN SŁUPSK 

Od roku akademickiego 2008/2009 równolegle do edycji studiów w Szczecinie, uruchamiamy edycję w Słupsku. Edycja szczecińska w swoim programie posiada zagadnienia dotyczące województwa zachodniopomorskiego (RPOWZ), edycja słupska zaś zagadnienia związane z województwem pomorskim (RPOWP). Zagadnienia ogólnopolskie (POKL, POIG, POIŚ, PROW, inne) w obu edycjach prowadzone są w oparciu o ten sam materiał.

Więcej na www.podyplomowe.slupsk.pl

SZCZECIN SŁUPSK SZCZECIN SŁUPSK SZCZECIN SŁUPSK

 

Zarządzanie Projektami Europejskimi – studia jednosemestralne

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje X edycję studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami Europejskimi. Czas trwania studiów to jeden semestr od października/listopada 2008 roku do marca 2009 roku. Cel Studiów
Ogólnym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat mechanizmów tworzenia, podziału i możliwości korzystania z funduszy i programów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem środków dedykowanych dla samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Kontakt

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin

Kierownik Studiów:
dr hab. prof. US Piotr Niedzielski Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Studiów:
mgr Rafał Szymański, ul. Cukrowa 8 pok. 603, 71-004 Szczecin tel. (091) 444 31 86, fax. (091) 444 31 34 e-mail: rafal.szymanski@wzieu.pl   Ramowy zakres programowy

 • Zarządzenie projektami
 • Podstawy zarządzania finansami projektu
 • Podstawy finansów publicznych
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie small biznesem
 • Podstawy wiedzy o Funduszach Europejskich
 • Polityka regionalna UE i jej podstawowe instrumenty
 • Podstawy strategii rozwoju kraju i regionów
 • Zasady pozyskiwania środków z wybranych Funduszy Europejskich
 • Zasady pozyskania środków w ramach innych programów
 • Inicjatywy wspólnotowe
 • Informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie projektem
 • Procedura aplikacyjna na przykładzie wybranego Funduszu Europejskiego
 • Studium wykonalności
 • Procedura zamówień publicznych
 • Kwalifikowalność wydatków oraz budżet projektu
 • Monitorowanie i sprawozdawczość projektu
 • Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola projektu
 • Przygotowanie wniosku do wybranego Funduszu Europejskiego
 • Prezentacja i ocena napisanych wniosków

Cel Studiów
Ogólnym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą na temat mechanizmów tworzenia, podziału i możliwości korzystania z funduszy i programów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem środków dedykowanych dla samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Powyższe cele chcemy osiągnąć poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej dotyczącej informacji o źródłach pozyskiwania środków finansowych oraz o zasadach przygotowywania projektów, które są podstawą uzyskania środków finansowych w ramach funduszy Unii Europejskiej. Koncepcja realizacji zajęć w oparciu o technikę warsztatową, pracę w laboratoriach komputerowych oraz wykładów konwersatoryjnych pozwoli na zdobycie umiejętności w samodzielnym poruszaniu się w „środowisku projektowym”. Każdy ze słuchaczy na zakończenie studiów musi wykonać projekt, związany z aplikowaniem o środki z UE oraz go zaprezentować. Istnieje możliwość przygotowania projektów w zespołach 2 osobowych. Prowadzącymi zajęcia są praktycy biorący udział w pisaniu i ocenie wniosków unijnych oraz pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Duży nacisk skierowany jest na wykorzystanie przykładów dobrych i złych praktyk (przykłady projektów które osiągnęły sukces oraz projektów niezrealizowanych/odrzuconych-analiza przyczyn). Tryb i czas trwania Studiów

 • 1 semestr: od października/listopada 2008 roku do marca 2009 roku.
 • 8-10 zjazdów
  • piątek – od godz. 16:30
  • sobota – od godz. 8:00
  • niedziela – od godz. 8:00
 • studia kończą się obroną pracy dyplomowej, będącą formą projektu

Warunki uzyskania dyplomu studiów

Uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje:

 • Dyplom ukończenia Studiów podyplomowych (wzór MENiS) oraz
 • Dyplom-Certyfikat Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Warunek:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów,
 • pozytywna obrona pracy dyplomowej, będącą formą projektu.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług absolwentów studiów podyplomowych umieści w bazie danych na stronie internetowej WZIEU (za pisemną zgodą absolwenta). Metody prowadzenia zajęć, przewidywana liczba uczestników
Koncepcja realizacji zajęć w oparciu o technikę pracy grupowej, technikę warsztatową, pracę w laboratoriach komputerowych oraz wykładów konwersatoryjnych. Przewidywana liczba uczestników – 25-30 osób (praca w laboratoriach komputerowych 15-20 osób – indywidualne stanowiska pracy) Koszt uczestnictwa

 • 2 600 zł za całość,
 • istnieje możliwość rozłożenia płatności max na 3 raty
 • 10% zniżki dla firm kierujących powyżej 3 osób

Zasady naboru
– obowiązuje kolejność zgłoszeń – z każdym kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu dostosowanie szczegółów planu studiów do indywidualnego zapotrzebowania studenta Kandydaci
osoby po ukończonych studiach wyższych z tytułem magistra lub inżyniera oraz licencjata Wymagane dokumenty

 • podanie-kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • jedno zdjęcie

Wzory dokumentów:

kwestionariusz kandydata (kliknij aby pobrać dokument)

umowa o kształcenie (kliknij aby pobrać dokument)

Comments are closed.