Studia magisterskie – Uniwersytet Szczeciński zaprasza

Studia magisterskie – Uniwersytet Szczeciński zaprasza

Uniwersytet Szczeciński realizuje pełny program studiów magisterskich – oferujemy je na kilkunastu wydziałach. Studia oferowane są jako kontynuacja studiów licencjackich. Edukacja II stopnia na uczelni prowadzona jest profesjonalnie, z wykorzystaniem niezbędnego do tego celu zaplecza oraz z uczestnictwem wykwalifikowanej kadry naukowej. Studenci mogą korzystać także z różnych programów dotyczących wymian zagranicznych, prowadzone są liczne konferencje, sympozja, badania naukowe. Zapraszamy na Uniwersytet Szczeciński!

Comments are closed.