Projekty badawcze

Projekty badawcze

Realizując projekty badawcze, tworząc biznes plany i opracowania wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej a przede wszystkim pracując nad dysertacją doktorską dzielę się swoimi spotrzeżeniami poprzez publikacje. Stanowią one bazę do szerszego omawiania poruszanych w nich zagadnień podczas konferencji i sympozjów naukowych, co pomaga w ich weryfikacji i własnym rozwoju naukowym. Poniżej przedstawiam listę wybranych publikacji, których jestem autorem lub współautorem:

1. Możliwości zwiekszania konkurencyjności firm sektora MSP poprzez wykorzystanie środków finansowych z funduszy unijnych, Zeszyty naukowe nr 453 Ekonomiczne problemy usług nr 8, Seminarium naukowe KEI: „Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 301-308, ISSN 1640-6818; (pełen tekst poniżej)

2. Innowacyjność w procesie dydaktycznym w środowisku e-learning, Zeszyty naukowe nr 453 Ekonomiczne problemy usług nr 8, Seminarium naukowe KEI: „Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 75-84, ISSN 1640-6818, A. Kępińska-Jakubiec (50%), R. Szymański (50%); (pełen tekst poniżej)

3. „Wykorzystanie środków z funduszy unijnych w zakresie finansowania inwestycji zakupu narzędzi systemów informacji turystycznej” III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja Turystyczna”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 201-205, ISNN 1640-6818; (pełen tekst poniżej)

4. „Wykorzystanie Funduszy Unijnych a wzrost konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uwarunkowania Rynkowe Rozwoju Mikro i Małych Przedsiębiorstw”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 s. 641, ISBN 83-7241-543-9, 978-83-7241-543-1

5. „Systemy CRM jako narzędzie wspomagające kształtowanie kultury organizacyjnej Poczty Polskiej”, XII Sympozjum Poczty Polskiej, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 553-559;

6. „Systemy CRM jako marketingowe narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa”, Międzynarodowa Konferencja Marketingowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Kulice 2005, s. 259-262;

7. Supporting new technologies” 6-th European Conference of Young Research and Sciense Workers in Transport and Telecommunications, Univesity of Żilina, Żilina 2005, section 2, part 2, s. 169-172;
Innowacyjność w procesie dydaktycznym w środowisku e-learning Zwiększanie konkurencyjności firm sektora MSP poprzez środki z UE Wykorzystanie środków z funduszy unijnych w zakresie finansowania inwestycji zakupu narzędzi systemów informacji turystycznej Systemy CRM jako narzedzia budowania przewagi konkurencyjnej

Previous Post

Next Post

Comments are closed.