Badania naukowe

Badania naukowe

Badania naukowe

W ramach realizowanych badań innowacyjności firm sektora MSP województwa zachodniopomorskiego przeprowadzane są ankiety dotyczące wykorzystania systemów klasy CRM w tych przedsiębiorstwach, stosowanych rozwiązań innowacjnych (produktowych i procesowych). Jeżeli prowadzicie Państwo własną działalność lub jesteście pracownikami firm z województwa zachodniopomorskiego, zapraszam do wzięcia udziału w prowadzonych przeze mnie badaniach. Poniżej zostały zamieszczone linki do aktualnych ankiet i najważniejsze definicje pojęć używanych w ankietach badawczych.

Linki do aktualnych ankiet

Obecnie nie są prowadzone żadne badania – zapraszamy wkrótce.

Definicje

CRM – Customer Relationship Management

CRM to proces zarządzania relacjami z klientami i partnerami, to strategia, która wprowadza zmiany w organizacji i w procesach pracy.                                       (Bob Thompson – CRM Consultancy Front Line California)

CRM to strategia biznesowa polegająca na budowaniu związku i zarządzaniu klientami w celu optymalizacji długoterminowych korzyści. CRM wymaga wprowadzenia filozofii i kultury biznesu skierowanej na klienta, zapewniającej efektywne procesy marketingu, sprzedaży i serwisu. Aplikacje CRM powinny dać możliwość efektywnego Zarządzania Kontaktami z Klientami, prowadząc do nadrzędności tego podejścia nad ogólną strategią i kulturą w firmie.      (na podstawie definicji CRMguru.com)

CRM to implementacja strategii skierowanej „na klienta”, która prowadzi do przeprojektowania wszelkich działań, wymaga zmian procesów, która jest wspierana (a nie kierowana) przez technologie CRM.                                                                                                                                                                  (Dick Lee)

CRM to świadome zarządzanie klientami i ich obsługą w celu zbudowania lojalnej grupy stałych klientów firmy poprzez satysfakcjonujące zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb i preferencji. CRM obejmuje każdy aspekt działalności firmy: od wizji, poprzez cele, procesy, stosowane praktyki, sposobie obierania telefonów i witania klientów skończywszy.                                                          (Maciej Stanusch – Process4E SA)

Audit

Audit – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu                (norma PN-EN ISO 19011)

Previous Post

Comments are closed.